Saturday, April 3, 2010

Origami Learning آموزش اوریگامی و سرقت های ادبی


Origami Learning آموزش اوریگامی و سرقت های ادبی


بسیاری از مقاله ها و عکس هایی که در سایت ها و وبلاگ ها و مجلات و روزنامه های ایرانی می بینید ، بدون اینکه حقوق مولف را رعایت نمایند از مطالب نگارنده ی این وبلاگ استفاده می نمایند. نمونه های مختلفی را در اینجا و با جستجو نمودن در اینترنت می توانید ببینید . قضاوت با شما

یک نمونه در اطلاعات علمی سال بیست و چهارم پی در پی 367
شماره 6 و ویژه نوروز 1389

چاپ شده است. حدود نود و نه در صد مطالب و عکس ها از سایت اینجانب اقتباص گردیده ولی بنام شخص دیگری چاپ شده و فقط در انتها نام سایت این جانب را نیز در میان منابع نام برده اند. با با دست مریزاد حتی اگر نگارنده هم اجازه دهد این روش عملکرد روش درستی است؟
روی عکس ها کلیک راست نموده و
Open in new windows
را کلیک نمایید تا عکس ها در اندازه بزرگتر در صفحه ی جدید باز شود.