Wednesday, February 2, 2011

Shahrara Newspaper Interview مصاحبه با روزنامه شهر آرا

مصاحبه با روزنامه  شهر آرا 
 Shahrara Newspaper Interview 

سلام به دوستان عزیز
یک مصاحبه با روزنامه ی شهرآرا مشهد که در روز بیست و هفتم در هزار و سیصد و نود و یک در بخش روزنامه محله ی آن چاپ گردید
Hi my dear friends
Here is my once of my Interview with Shahrara Newspaper
برای اینکه نوشته های مصاحبه خواناتر باشد می توانید عکس های زیر را با راست کلیک نمودن روی آنها و انتخاب گزینه ی
Open Link In New Tab
 آنها را در صفحه ی جدید باز نمایید
و یا اینکه فقط  روی آن کلیک بفرمایید.م

پدر علم اوریگامی کشور در محله ی ما