Tuesday, August 11, 2009

Origami benefit applications 1 فايده و كاربردهاي اوريگامي

                                                                                             
                                                                                            
                                                                                             اوریگامی یا هنر کاغذ و تا چیست؟

فايده و كاربردهاي اوريگامي Origami

1 - ايجاد ارتباط عاطفيدر يكي از بررسي هاي انجام شده حدود ده خانواده در نظر گرفته شد. به افراد خانواده ها اطلاعات اوليه اوريگامي Origami و ساخت چند شكل ساده آموزش داده شد ، با توجه به رفتار و لغات بكار برده شده درگفتگوي بين اعضاي خانواده در قبل از آموزش و بعد از آن ، مرواده هاي بين اعضاي خانواده خلاق و دوستانه ترشده بود. همين كار با چند گروه دانش آموز و بعد به صورت تك نفره نيز صورت گرفت. ايجاد روابط اجتماعي دوستانه تر و ايجاد علاقه به شكل ساخته شده از طرف سازنده ي آن ، نيز به خوبي قابل مشاهده بود .


2 - تمام انسانها به حل مشكل يا معما علاقه مند هستند،بخصوص انسانهاي اهل علم ،طراحي، مهندسي ، گرافيك ، رياضي ،فيزيك و غيره ،كه عاشق حل مسائل علمي و ذهني مي باشند. دنياي اوريگامي Origami از اين بابت يكي از سرآمد ترين و هيجان انگيزترين علم و هنري است كه بشر به آن دست يافته است.صرف نظر از كارآمدي و كار آيي آن براي بسياري از علوم ، تمرين بسيار خوبي براي ايجاد خلاقيت و ذوق مثبت و سازنده در تمامي افراد از كودكان تا بزرگسالان است.اوريگامي Origami بيش از آنكه يك علم يا يك هنر باشد ، يك نياز براي انساني است كه مي خواهد خلاق و پويا باشد. ما چه بخواهيم و چه نخواهيم اوريگامي Origami جزء مهمي از دنياي حال و مخصوصاً آينده ي ما خواهد بود. تا كنون بدلايل مختلف از جمله عدم وجود خلاقيت ها و فرهنگ سازي هاي مناسب و كار آمد، در رسانه ها از جمله راديو و تلويزيون ، روزنامه ها و غيره ، اطلاع رساني و بستر سازي مناسب در اين زمينه انجام نشده است. مثلاً براي تهيه كنندگان برنامه هاي تلويزيوني ساخت برنامه هاي كم محتوي آسان تر است، تا ساخت برنامه هاي ناب و كارآمدي كه حاصل تحقيق ، مطالعه و استفاده از طرح هاي صاحب نظران باشد. روزنامه هاي ما نيز ترجيح مي دهند و برايشان ساده تر است كه به حوادث روزمره بپردازند تا به علوم و فرهنگ هايي كه توسعه آنها موجب رشد و پويايي جامعه مي گردد. با اين ديد ، هر دو رسانه در جذب ايده و طرح هاي نو و كار آمد ، چندان ابتكار عملي ندارند . بنا بر اين تمام افراد خوش فهم با يد با استفاده از امكانات پيشرفته دنياي ارتباطات ، به پيشرفت جامعه كمك كنند و كم كاري رسانه ها را پر نمايند. بجاي چشم دوختن بدست اين و آن و اينكه مدام بپرسيم ديگران براي ما چه كاري كرده اند خوب است كه گاهي به اين بينديشيم كه ما براي كشور و مردم مان چه كاري انجام داده ايم و مي توانيم انجام دهيم.

3 - رشد نظم و ترتيب بهتر در كارها.

4- افزايش مهارت دست ها5- هماهنگي انديشه و عمل .

6 - ايجاد علاقه به ساخت شكل ها و مدلهاي اوريگامي Origami  


 و ترجيح دادن آن به انجام بعضي بازي هاي كامپيوتري و ديدن بعضي برنامه هاي تلويزيوني ، و ... تا حد زيادي قابل ثبت و مشاهده بود.اين كارها با امكانات بسيار كمي انجام شد، تحقيقات علمي تر و بهتر دراين زمينه نياز به امكانات بيشتري دارد ، كه فعلا اين امكانات را در اختيار نداريم .

7- ارزان بودن


با توجه به زمينه هاي گسترده شكل هاي اوريگامي Origami ( كاغذوتا ) و ارزان بودن و حتي مجاني بودن ابزار (كه كاغذ است و حتي مي توان از مجلات و روزنامه ها و كاغذهاي باطله نيز استفاده نمود.) مي توان با دسته بندي اين اشكال آنها را در سنين مختلف و در درسهاي مختلف بكار برد. اين درسها مي توانند زندگي حيوانات ، هندسه ، زيست شناسي، دنياي دايناسورها و … باشند.بديهي است تركيب كار اوريگامي Origami با ديگر هنرها و وسايل آموزشي و آزمايشگاهي ، فرآيند آموزشي را متنوع تر، شاد و اثر بخش تر خواهد نمود.


8 - از مزيتهاي بسيار مهم اوريگامي Origami زياد شدن شوق و علاقه به طبيعت و موجودات زنده است .تاوقتي خود ما يك خرگوش را نساخته ايم پي به اهميت زندگي و حياط او نمي بريم، ولي هنگامي كه براي ساخت آن زحمت زيادي كشيديم از آفريدن كاغذي آن بسيار لذت خواهيم برد و تازه پي مي بريم كه يك حيوان واقعي چه عظمت و حقوقي دارد. دراين صورت نه تنها هرگز راضي به اذيت و آزار آنها نخواهيم شد بلكه بيش از پيش به آنها عشق خواهيم ورزيد . براي اينكه مردم به طبيعت ، به حيوانات و به انسانها عشق بورزند بايد نخست از يك جايي تمرين عشق ورزي را شروع نمايند يكي از مهمترين ، ارزان ترين وساده ترين راه ها ساخت شكل ها توسط اوريگامي Origami يا كاغذ و تا است . بايد كارمهم برنامه ريزان آموزشي ، تدوين برنامه هاي درسي به گونه اي باشد كه در پايان فرآيند هربرنامه آموزشي تغبير رفتار مطلوب درجهت ايجاد خلاقيتهاي بيشتر ، عشق و اميد به زندگي ، كارايي مفيدتر در زمينه درس ارائه شده و … صورت گيرد . يكي از مؤثرترين راه ها ، اجراي برنامه هايي است كه بطور غير مستقيم موجب چنين تغييرات مفيدي در فرگيران شود . آموزش اوريگامي Origami همگام با فلسفه و تاريخچه ي صلح و دوستي آن مي تواند يكي از كارآمدترين روشها براي رسيدن به اهداف ذكر شده باشد . براي نتيجه گيري مطلوبتر بايد به عنوان يك واحد درسي از پيش دبستاني تا انتهاي دانشگاه به گونه مناسبي در محتوي درسها گنجانده شود .

9- مي توان انجمن هاي غير دولتي متفاوتي از دوستاران اوريگامي Origami تشكيل داد و با حمايت هاي دولت، اين هنر را عمومي تر نمود . 
اين انجمنها مي توانند يكي از بهترين مكانها براي گذراندن اوقات فراغت تمام اقشار جامعه از كودكان تا بزرگسالان باشد . اوريگامي Origami تنها علم و هنر مورد نياز بشر نيست، لذا بايد پاسخگوي نياز جامعه به علوم و ديگر هنرها، نيز بود.

10- اوريگامي Origami را مي توان براحتي جايگزين بسياري از اسباب بازي هايي نمود كه نقشي در رشد خلاقيت و كارايي افراد ندارند .

 وقتي بصورت آزمايشي دروس اوريگامي Origami به افراد مختلف تدريس مي شد به وضوح ملاحظه مي گرديد كه افراد كار با اوريگامي Origami را به بسياري از بازي هاي ديگر ترجيح مي دهند.

11- بسياري اوقات انسانها در دنياي تصورات خودشان زندگي مي كنند نه در دنياي واقعي. كار با اوريگامي Origami وموجودات ساخته شده با آن مي تواند دنياي خيال انگيز و آرامي را فراهم كند . انسانها به چنين آرامشي براي مقابله برخي با استرسهاي دنياي واقعي نياز دارند.12- تمركز حواس ، مديتيشن وذن از ديگر كاربردهاي مفيد و مهم اوريگامي Origami است در اين حالت است كه امكان تلقينهاي مثبت فراهم مي شود و فرصتي بدست مي آيد تا خلاقيت هاي دروني شكوفا شود و قابليتهاي خودشان را آشكار نمايند.13- كمك به ساخت الگوهاي هنري و صنعتي به دليل قابليت آسان شكل گيري و به عمل در آمدن ايده ها از ديگرمزاياي اوريگامي Origami است.14– اوريگامي بر اساس گسترش صلح ودوستي بين تمام ملتها رواج پيدا نمود.معمولاً كساني كه در زمينه اوريگامي Origami فعاليت ميكنند انسانهاي صلح جويي هستند و اوريگامي Origami نيز به شدت اين حس را تقويت مي كند.اميد وارم كه در آينده توفيقي حاصل شود تا به صورت كامل تري امتيازات اوريگامي Origami را ارئه نموده و به كمك مردم خوب سراسر دنيا بتوانيم طرح هاي مفيدديگري را نيز ارائه و اجرا نماييم.

15 - - به قول تاكتوشي نوجيما مدرس دانشگاه كيوتو و استاد اوريگامي Origami « تئوري اوريگامي را مي توانيم براي همه چيز استفاده كنيم چونكه همه جا هست.»


او مردم را در حالي تصور ميكند كه در مبلهاي تا شو خود نشسته اند و در هنگام زلزله خانه هاي آنها بجاي فرو ريختن ، فقط مقداري تا مي شوند. نوجيما با استفاده از اصول اوريگامي، در حال كار روي طرح است كه استفاده انرژي در ماهواره ها را بهينه مي سازد.

16 - آچيرو هاگيوارا دانشمند ژاپني، در حال پيدا نمودن راهي است كه قسمت تاشونده اي در خودرو ها ساخته شود تا انرژي تصادف بجاي تخريب در آن قسمتها جذب شود.17 - رابرت لنگ Robert J. Langكيسه هوايي براي خود رو ها طراح نموده است براحتي در هنگام تصادف باز شده و سرنشين ها را از صدمه ديدن محافظت مي كند.

 
18 - ساختار تلسكوپي معروف كه بزرگترين تلسكوپ فضايي جهان است و بنام چشم شيشه اي هم نام برده مي شود بر اساس اوريگامي طراحي گرديده است.مساحت اين تلسكوپ بيشتر از مساحت يك زمين فوتبال مي باشد.اين تلسكوپ بر اساس نرم افزار «تري ميكر» كه استاد بنام اوريگامي و، پژوهشگر سابق ناسا آقاي رابرت لنگ Robert J. Langآنرا طراحي نموده است با همكاري دانشمندان لابراتوا رلارنس ليورمور در كاليفرنيا ساخته شد.از آن براي طراحي تلسكوپي قابل حمل استفاده كردند كه تلسكوپ مثل يك گل باز مي شود.


19 - ساختمان كتابخانه عمومي شهر سياتل بر اساس اوريگامي Origami ساخته شده است.طراح اين بنا رم كولهاس آلماني و جوشا راموس هستند. يكي از كاربردهاي اوريگامي ساخت بناهاي زيبا و مقاوم در برابر زلزله است.

20 - اوريگامي در ساخت نقشه ها، چادر ها، ظرفهاي غذا و گنبد استاديومها كمك شايان توجهي كرده است.21 - اوريگامي Origami دنياي رياضيات، مهندسي و علوم و هنرهاي ديگر را دچار تحول كار آمدتري نموده است.22 - اوریگامی دنیای مد ، از کیف و کفش لباس گرفته تا زیورآلات را نیز دگرگون نموده است.


 


23 - اوریگامی نقش بسیار مفیدی در شاد بودن تدریس رشته های مختلف دارد و کمک زیادی به تغییر رفتار مطلوب آموزشی نموده است.

 
در اینجا شما عقابی را می بینید که از نوک خود بر روی نک هرم در حال تعادل ایستاده است . مثال خوبی برای درس تعادل اجسام در فیزیک.يافته هاي جديداوريگامي فوايد زيادي دارد از جمله ، هماهنگي بين چشم و دست ، مهارت در كارهاي فكري كه نياز به انجام ترتيب و توالي خاص دارد ، مهارت در دقت ، افزايش شكيبايي و صبر ، افزايش مهارتهاي خاص جسماني ، افزايش نتيجه گيري هاي منطقي و رياضي و ...
وقتي مشغول ساخت مدلهاي اوريگامي هستيد چون مجبوريد با هر دو دست كار كنيد ،تمام مغز شما در حال فعاليت است. طبق آخرين تحقيقاتي كه دكتر كاترين شماكوف و يوري شماكوف روي مغز انجام داده اند ، وقتي هر دو دست مشغول انجام كاري هستند ، مغز پالسهاي محرك بيشتري را دريافت مي كند. در نتيجه كرتكسهاي مغز افزايش يافته و شاهد به روز خلاقيتهاي بيشتري، در افرادي كه اوريگامي Origami كار مي كنند ، خواهيم بود.

محسن موسوي زاده

محسن موسوي زاده
علم اریگامی
هنر تاشو مقاله کاربردی برای مهندسی
(2008 مارس 12)

اریگامی هنر سنتی ژاپنی تاشو از مقاله است. تنها با یک ورق کاغذ ، شما می توانید تمام انواع اشیا ، از قبیل جرثقیل ، خرگوش ، لاک پشت ها ، و هواپیماها را. اریگامی ساخته شده با استفاده از کاغذ رنگی ویژه می تواند زیبا ، و در حالی که بسیاری از مردم ممکن است اریگامی مرتبط با بازی کودک ، آن را به محبوب به عنوان یک سرگرمی برای بزرگسالان در سال های اخیر تبدیل شده است. در Junkudo کتابفروشی Shoten در منطقه توکیو Ikebukuro ، به عنوان مثال ، "اریگامی برای بزرگسالان" گوشه ای که در آن مقاله طرح تاشو با هدف رشد علاقه مندان به بالا نمایش داده شده اند وجود دارد. اما امکانات اریگامی خاتمه نمی وجود دارد. در حال حاضر وجود دارد پژوهش در زمینه استفاده از تکنیک های کاغذی تاشو به مهندسی در زمینه لقب "اریگامی مهندسی می باشد."
عکس


طرح اریگامی طراحی مهندسی تصور دکتر Nojima Taketoshi. (عکس از استاد حسن نیت ارائه میدهد Hagiwara Ichiro)

کاربردهای مهندسی اوریگامی
در سال 2003 ژاپن برای جامعه صنعتی و ریاضیات کاربردی راه اندازی یک گروه تحقیقاتی از ریاضیات و مهندسی اوریگامی تحت رهبری از موسسه تکنولوژی توکیو از استاد Hagiwara Ichiro و دکتر Nojima Taketoshi از دانشگاه کیوتو نامیده می شود. گروه از طیف وسیعی از پژوهش در برنامه های کاربردی ممکن است از اصول اریگامی در علم و مهندسی انجام شده است.

یک نمونه از مهندسی اریگامی را می توان در قوطی های آلومینیومی که دندانه هندسی بر روی سطح ، دادن قوطی نور ساختار قوی در بر داشت. یکی دیگر از طرف spiraled برخی بطری های پلاستیکی ، که آنها را آسان به این بعد از استفاده از له شدن است. هم وجود دارد که نقشه ها هستند تا خورده محکم به آنها را به اندازه کافی کوچک مردم را به حمل است و می تواند به سادگی با نگه داشتن هر دو به پایان می رسد و باز شدن کشیدن. این توابع متفاوت همه برنامه های کاربردی از تکنیک اریگامی
(عکس از دکتر Nojima Taketoshi)

مثال معروف ترین میورا - ori ، که به عنوان یک روش برای تاشو تا آنتن های ماهواره در نظر گرفته شده قبل از آنها راه اندازی شد. این تکنیک ، که توسط دانشگاه توکیو استاد بازنشسته میورا Koryo شکل گرفت ، اجازه می دهد تا یک آنتن به سادگی با کشیدن گوشه مخالف مورب گشوده. آنتن به سادگی می تواند مجددا با فشار دادن در گوشه مخالف مورب سقوط کرد. معمولا ، روش های پیچیده مورد نیاز است که یک ماشین است در چهارم یا هشتم خورده. با استفاده از روش اریگامی الهام گرفته از تاشو ، با این حال ، می توان آن را بسیار ساده ساخته شده است.

استاد میورا نبود که با این طرح در حالی که کاغذ تاشو ، با این حال. پدیده او ساخته شده است استفاده از عنوان "کمانش" ، که به توصیف فشرده سازی سیلندر هنگامی که فشار اعمال می شود ، شناخته شده است. هنگامی که او برای ایجاد یک فرمول برای کمانش ، او crinkles که ظاهر شد بر روی سطح استوانه بیضی شکل متوجه. با استفاده از این کشف ، او از نظر ریاضی اثبات وجود ساختار را قادر می سازد تا سطح آن را به یک نقطه تا خورده.
عکس
photo
تصویر از آنتن های ماهواره ای تاشو با استفاده از روش میورا - ori. (ج) JAXA

امکانات و مهندسی اوریگامی
نیز وجود دارد به صورت سرگرمی ریاضی مبتنی بر شناخته شده به عنوان اریگامی هندسی. اوریگامی است و نه فقط موضوع مقاله تاشو که هر راه که می خواهید. این هنر از ایجاد ساختار های تاشو تنها ورق کاغذ با توجه به الگو است ، و عدم برش علوفه مجاز است. برخی از این الگوهای هندسی هستند ، و آنها آن را ممکن است برای دیدن هندسه در اصول اریگامی. در همان زمان ، اریگامی هندسی را می توان در توجه به چگونگی رویکرد مشکلات در طراحی استفاده می شود. مهندسی اوریگامی استفاده از این اصول به مشکلات زندگی واقعی است.

در آینده ، اریگامی مدل سازی ساختاری است انتظار می رود که در زمینه های مانند مهندسی ایمنی برخورد ، کنترل داخلی سر و صدا ، حرارت و محافظ استفاده شود. ساختمان ها ، بدن ماشین ، مبلمان و در میان اشیاء به احتمال زیاد از ویژگی های سازه های اریگامی الهام گرفته از عنوان این زمینه ایجاد می شوند.

سازه های اوریگامی را می توان در طبیعت یافت ، و نیز ، از جمله در روند رشد بوته و برگ در بال حشرات قبل از eclosion. بدون شک وجود ساختارهای پیچیده است که دانشمندان هنوز به کشف کنید. این امید از محققان رفتن به جلو است که چشم انداز از اریگامی را می توان برای پیدا کردن و به کار بردن برخی از این است

THE SCIENCE OF ORIGAMI
Art of Paper Folding Applied to Engineering
(March 12, 2008)
Origami is the traditional Japanese art of paper folding. With just one sheet of paper, you can make all kinds of objects, such as cranes, rabbits, turtles, and airplanes. Origami made using colored paper can be especially beautiful, and while many people may associate origami with child's play, it has become popular as a hobby for adults in recent years. At the Junkudo Shoten bookstore in Tokyo's Ikebukuro district, for example, there is an "origami for adults" corner where paper-folding patterns aimed at grown-up enthusiasts are displayed. But the possibilities of origami do not end there. There is now research on applying paper-folding techniques to engineering in a field dubbed "origami engineering."
photo
A plan of an origami engineering design conceived by Dr. Nojima Taketoshi. (Photo courtesy of Professor Hagiwara Ichiro)
Applications of Origami Engineering
In 2003 the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics set up a research group called Mathematics of Origami Engineering under the leadership of Tokyo Institute of Technology Professor Hagiwara Ichiro and Dr. Nojima Taketoshi of Kyoto University. The group has since conducted a range of research on possible applications of the principles of origami in science and engineering.
One example of origami engineering can be found in aluminum cans that have geometric indentations on the surface, giving the light cans a strong structure. Another is the spiraled sides of some plastic bottles, which make them easy to crush after use. There are also maps that are folded up tightly to make them small enough for people to carry and can be unfolded simply by holding both ends and pulling. These differing functions are all applications of origami techniques
(Photo courtesy of Dr. Nojima Taketoshi)
The most famous example is the Miura-ori, which has been considered as a method for folding up the antennas of satellites before they are launched. This technique, which was conceived by University of Tokyo Professor Emeritus Miura Koryo, allows an antenna to be unfolded simply by pulling on opposite diagonal corners. The antenna can be collapsed again simply by pushing on the opposite diagonal corners. Usually, complicated procedures are required when a machine is folded in fourths or eighths. With an origami-inspired folding method, however, it can be made extremely simple.
Professor Miura did not come up with this design while folding paper, however. The phenomenon he made use of is known as "buckling," which describes the compression of a cylinder when pressure is applied. When he was creating a formula for buckling, he noticed the crinkles that appeared on the surface of an elliptical cylinder. Using this discovery, he mathematically proved the existence of a structure enabling a surface to be folded up into a point.
photo
An illustration of a satellite antenna folded using the Miura-ori technique. (C)JAXA
The Possibilities of Origami Engineering
There is also a form of math-based entertainment known as geometric origami. Origami is not just a matter of folding paper any which way you want. It is the art of creating a structure by folding a single sheet of paper according to a pattern, and no cutting is allowed. Some of these patterns are geometric, and they make it possible to see geometry in the principles of origami. At the same time, geometric origami can be used in considering how to approach problems in design. Origami engineering is the application of these principles to real-life problems.
In the future, origami structural modeling is expected to be applied in such fields as collision safety engineering, interior noise control, and heat shielding. Buildings, car bodies, and furniture are among the objects likely to feature origami-inspired structures as this field develops.
Origami structures can be found in nature, as well, such as in the growth process of plant leaves and in the wings of insects prior to eclosion. There are undoubtedly sophisticated structures that scientists have yet to discover. It is the hope of researchers going forward that the perspective of origami can be used to find and apply some of these.                                                                                             
                                                                                            
                                                                                             Galen T. Pickett
Department of Physics and Astronomy, California State University Long Beach,
1250 Bellflower Blvd., Long Beach, CA 90840
Three applications of the the “DNA-Origami” technique (Rothemund, Nature
440, 297-302 (2006)) to problems in precision-synthesis of model materials are
explored. First, the assembly of DNA into long chains of a precisely defined
length will be investigated. These model materials will play an important role in
making high-precision tests of various polymer physics theories. For instance,
competing theories have opposite predictions for the solidification of polymer
films (does this occur at a higher or a lower temperature than bulk plastic) and for
the viscosity of liquid polymer melts (do the chains “reptate” along their lengths
as their main dynamic motion?). Experimental results are based on real physical
systems in which there is considerable variation (polydispersity) in the chain
length, and support each competing theory in one regime or another. In some cases,
it is well known that polydispersity, when accounted for theoretically, changes
the behavior of the system entirely. This method will allow experiments to give
unequivocal advice to polymer theorists. Second, I will describe a recipe for making
so-called “topological gels” or “olympic gels” from a dense liquid of polymers
through a specific chain-closing interaction. Any general interaction which could
close polymer chains into loops competes with a process that simply makes chains
longer and longer. These topological gels are held together by entwined loops of
polymer, rather than covalent bonding or tight physical association driven by hydrogen
bonding. These gels are predicted to have very strange mechanical behavior.
Thirdly, I will give a recipe for forming ordered topological mats resembling
medieval Japanese chain armor at the microscopic level. These membranes should
prove to be strong and flexible. They should also be able to open and close in response
to a local biochemical signal with applications in advanced drug-delivery
techniques.تاریخچه اوریگامی

ریشه های روند مقاله تاشو ما در حال حاضر به عنوان اریگامی می دانیم چه هستند؟ متشکل از oru کلمات ژاپنی (دست را بریزید) و کامی (مقاله) ، اریگامی به تاریخ غنی و پیچیده شده است که دهانه فرهنگ ، طبقه و جغرافیا.
قطعه yellowed از مقاله با نمودار اریگامی و حروف ژاپنی بر روی آن.
صفحه از Akisato Rito را Sembazuru Orikata
سنتی و کلاسیک اوریگامی

مقاله برای اولین بار در چین اختراع شد در اطراف 105 میلادی ، و توسط راهبان به ژاپن در قرن ششم به ارمغان آورد. کاغذ یک کالای لوکس دستباف تنها به چند مقاله و تاشو در ایران باستان ژاپن بود صرفا برای مقاصد تشریفاتی ، مذهبی اغلب در طبیعت بود.

با دوره ادو (1603-1868) ، تا زدن کاغذ در ژاپن تفریحی و تشریفاتی تبدیل شده بود ، اغلب این برنامه شامل کاهش متعدد و برابر. این آمد تا به عنوان یک شکل جدید از هنر است که با ظهور هر دو مقاله از تولید انبوه و مقرون به صرفه تر فعال شد نظر گرفته شود. دستورالعمل های نوشته شده برای تاشو مقاله برای اولین بار در 1797 ظاهر شد ، با Akisato Rito را Sembazuru Orikata ، و یا "هزار جرثقیل تاشو." در سال 1845 م ، Adachi Kazuyuki منتشر تلفیقی جامع تر تاشو مقاله با Kayaragusa ؛ توسط 1800s اواخر ، مدت تاشو کاغذ بود بدل از orikata ("تاشو اشکال") را به اریگامی.

اروپا همچنین دارای سنت تاشو کاغذی که قدمت آن به قرن دوازدهم یا قبل از آن ، زمانی که گیاه به ارمغان آورد سنت تاشو ریاضی مبتنی بر اسپانیا. اسپانیایی بیشتر تاشو مقاله توسعه را به عمل هنری به نام papiroflexia یا pajarita. توسط 1800s ، کودکان کودکستان ساله در اروپا و ژاپن ، به آموزش تاشو مقاله.
اریگامی مدرن
با نشاط چهره قهوه ای ساخته شده از یک قطعه از کاغذ ، از جمله گونه چاق و توهم مو فرفری.
اریک ماسک Joisel

اریگامی سنتی الگوهای تاشو باز و دسترسی به دنباله پایین منتقل صورت شفاهی و یا ناشناس از نسلی به نسل دیگر مشخص می شود. اریگامی مدرن ، اغلب ویژگی های مدل های ایجاد شده توسط طراحان. بسیاری از این مدل در نظر گرفته مواد copyrightable یا مالکیت معنوی. اریگامی مدرن اغلب در اولویت قرار پازل به جنبه تاشو ، و چالش تاشو مربع تنها از مقاله بدون استفاده از چسب و یا کاهش.
مجسمه ساخته شده از کاغذ آبی که به نظر می رسد به یک سری از شکل مثلث به هم پیوسته باشد ، دادن اثر از مدل کروی.
"پنج Tetrahedra متقاطع" توسط تام هال

آکیرا Yoshizawa ، که در سال 2005 در سن 94 درگذشت ، به عنوان یکی از اجداد از اریگامی مدرن است. در 1930s ، او به ایجاد یک سیستم از الگوها تاشو به کارگیری مجموعه ای از نمادها ، فلش و نمودار. توسط 1950s ، این الگوها و منتشر شد به طور گسترده ای در دسترس است ، کمک به رسیدن به جهانی اریگامی و استاندارد. Yoshizawa و اساتید دیگر اریگامی تشکیل سازمان های محلی و بین المللی انتشار هنر است.

امروز ، اریگامی گسترش داده است به یکی کردن نظریه های پیشرفته ریاضی ، همانطور که در بین چین خوردگی لایه ها دیده می شود. پیشگامان ریاضی اریگامی می خواهم ژوئن Maekawa و پیتر انگل طراحی الگوهای ریاضی پیچیده و مبتنی بر چین دار شدن قبل از تاشو ، که با تاکید بر جنبه های پازل از اریگامی ، با استفاده از پارامترهای یک تکه کاغذ هم جدا نشده. اوریگامی هنری نیز لذت می برد تجدید حیات اخیر ، با پوشه ها مقاله انتزاعی مانند پل جکسون و ژان کلود Correia.


History of Origami

What are the origins of the paper folding process we now know as origami? Composed of the Japanese words oru (to fold) and kami (paper), origami has a rich and complex history that spans culture, class and geography.
 A yellowed piece of paper with origami diagrams and Japanese lettering on it.
A page from Akisato Rito’s Sembazuru Orikata

Classical and Traditional Origami

Paper was first invented in China around 105 A.D., and was brought to Japan by monks in the sixth century. Handmade paper was a luxury item only available to a few, and paper folding in ancient Japan was strictly for ceremonial purposes, often religious in nature.
By the Edo period (1603–1868), paper folding in Japan had become recreational as well as ceremonial, often featuring multiple cuts and folds. It came to be regarded as a new form of art that was enabled by the advent of paper both mass-produced and more affordable. Written instructions for paper folding first appeared in 1797, with Akisato Rito’s Sembazuru Orikata, or “thousand crane folding.” In 1845, Adachi Kazuyuki published a more comprehensive compilation of paper folding with Kayaragusa; by the late 1800s, the term for paper folding had morphed from orikata (“folded shapes”) to origami.
Europe also has a tradition of paper folding that dates back to the twelfth century or before, when the Moors brought a tradition of mathematically based folding to Spain. The Spanish further developed paper folding into an artistic practice called papiroflexia or pajarita. By the 1800s, kindergarten-aged children in Europe and Japan were learning paper folding.

Modern Origami

A jolly brown face made from a single piece of paper, including chubby cheeks and the illusion of curly hair.
Eric Joisel mask
Traditional origami is characterized by open-access folding patterns and sequences passed down orally or anonymously from generation to generation. Modern origami often features models created by designers. Many of these models are considered copyrightable material or intellectual property. Modern origami often prioritizes a puzzle aspect to the folding, and the challenge of folding a single square of paper without using cuts or glue.
A sculpture made of blue paper that appears to be shaped into a series of interlocking triangles, giving the effect of a spherical model.
“Five Intersecting Tetrahedra” by Tom Hull
Akira Yoshizawa, who died in 2005 at age 94, is considered one of the progenitors of modern origami. In the 1930s, he developed a system of folding patterns employing a set of symbols, arrows and diagrams. By the 1950s, these patterns were published and widely available, contributing to origami’s global reach and standardization. Yoshizawa and other origami masters formed local and international organizations publicizing the art.
Today, origami has expanded to incorporate advanced mathematical theories, as seen in BETWEEN THE FOLDS. Mathematical origami pioneers like Jun Maekawa and Peter Engel designed complex and mathematically based crease patterns prior to folding, which emphasized the puzzle aspect of origami, with the parameters of using one piece of uncut paper. Artistic origami has also enjoyed a recent resurgence, with abstract paper folders such as Paul Jackson and Jean-Claude Correia.


جالینوس Pickett T.
گروه فیزیک و نجوم ، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لانگ بیچ ،
1250 Bellflower ، بلوار ساحلی طولانی ، کالیفرنیا 90840
سه برنامه از "دی ان ای - اوریگامی" روش (Rothemund ، طبیعت
440 ، 297-302 (2006)) به مشکلات موجود در دقیق سنتز مواد مدل
پرداخته شده است. اول ، مونتاژ دی ان ای به زنجیره طولانی از دقیقا تعریف شده
طول خواهد گرفت. مدل این مواد خواهد شد نقش مهمی در بازی
ساخت آزمون های دقت بالا از تئوری های فیزیک پلیمر های مختلف. به عنوان مثال ،
پیش بینی های نظریه های رقیب را در مقابل برای انجماد از پلیمر
فیلم (این کار در بیشتر رخ می دهد و یا درجه حرارت پایین تر از پلاستیک فله) و برای
ویسکوزیته پلیمر مایع ذوب (انجام زنجیر "reptate" در امتداد طول آنها
عنوان اصلی خود حرکت پویا؟). نتایج تجربی بر اساس خصوصیات فیزیکی
سیستم های است که در آن تنوع (polydispersity) قابل توجهی را در زنجیره ای وجود دارد
طول ، و حمایت از هر یک از نظریه های رقیب در یک رژیم و یا دیگر. در برخی موارد ،
آن را به خوبی شناخته شده است که polydispersity ، زمانی که برای محاسبه نظری ، تغییرات
رفتار سیستم به طور کامل. این روش اجازه خواهد داد که به آزمایش دادن
توصیه صریح به پلیمر نظریه پردازان. دوم ، من دستور غذا برای ساخت توصیف
به اصطلاح "توپولوژیکی ژل" و یا "ژل المپیک" را از یک مایع متراکم از پلیمرهای
از طریق تعامل زنجیره ای بسته خاص. به طور کلی هر گونه تعامل که می تواند
نزدیک به حلقه های زنجیر پلیمر رقابت با یک فرایند است که به سادگی می سازد زنجیر
طولانی تر و طولانی تر. این ژل توپولوژیکی با هم حلقه های پیچیده از برگزار
پلیمر ، به جای پیوند کووالانسی یا تنگ ارتباط فیزیکی رانده شده توسط هیدروژن
باند. این ژل ها پیش بینی به رفتار مکانیکی بسیار عجیب و غریب.
ثالثا ، من دستور غذا برای تشکیل تشک دستور توپولوژیکی مشابه را
قرون وسطی زره های زنجیره ای ژاپنی در سطح میکروسکوپی. این غشاء باید
به اثبات می شود قوی و قابل انعطاف است. آنها همچنین باید قادر به باز و بسته می شود در پاسخ
به سیگنال های بیوشیمیایی در محلی با برنامه های کاربردی پیشرفته مواد مخدر تحویل
تکنیک.Posts Tagged ‘genetics’

Folding Our Way to a Revolution

Originally published in Seed Magazine at SeedMagazine.com. Link to original article post:<http://seedmagazine.com/content/article/folding_our_way_to_a_revolution/>
Wide Angle / by Veronique Greenwood / October 12, 2009
A smiley face glowed on the March 16, 2006, cover of Nature. “DNA Origami,” read the headline. “Nanoscale Shapes the Easy Way.” Inside, a relatively brief, single-author paper outlined a method for designing shapes made from DNA that would fold up on their own. The smiling prototype and the playful cover line may have been cute. But the changes the paper brought to a number of far-flung fields were nothing short of profound: Tiny, self-assembling structures, with applications in everything from biology to chip design, were now within our grasp.
DNA Origami Image
Photograph: Mike Pick. Origami pattern by Thoki Yenn.
Three years later, the research sparked by this breakthrough has just begun to bear fruit, as evidenced by a flurry of papers this summer. Caltech’s Paul Rothemund, the author of the Nature paper, and his collaborators at IBM published a way to fasten DNA origami to microchip materials. William Shih at Harvard led a team that developed three-dimensional shapes and curving structures, among many refinements to the technique. And Jørgen Kjems of Denmark’s Aarhus University published a method to build miniature boxes, equipped with multiple locks and molecules that glow red and green. As it turned out, everyone from cell biologists to drug delivery experts to materials scientists had been looking for just such a way to build.

Building Blocks from Life

In biology, DNA carries information, but it is also in many ways an ideal building material. DNA’s sequence dictates the shape it folds into, and it is cheap and easy to manufacture strands with a custom sequence. And while the precise rules of protein folding are one of the great unsolved mysteries of biology, the folding of single- and double-stranded DNA is chemically well-understood.
DNA had thus been an attractive structural material for nanoengineers for decades, ever since NYU’s Ned Seemans founded the field of DNA nanotechnology in the 1970s. With tiny components that assemble themselves, it was hoped that miniature motors and microchips could be manufactured in beakers for almost no cost. But there was a major barrier to the realization of self-assembling machines. For while nanoengineers could manufacture custom DNA and predict how it would fold, there was no good way to program it into anything but the most basic of shapes.
Paul Rothemund had learned of Seemans’ work in the early 1990s while trying to build a DNA computer—a series of molecules that can perform computations, like a mechanical calculator. But he grew entranced by the idea of DNA shapes that could self-assemble. With this “bottom-up” assembly, a revolution in chip design—and computing speed—could be achieved. Three months of programming brought him to a process that landed him on the cover of Nature—and which has opened the floodgates of nanotech innovation.
DNA origami is actually something of a misnomer; as William Shih notes, the process is more like DNA knitting. Think of a strand of DNA as a straight line—it has no area of its own. But by folding the line back and forth on itself, you can produce a flat plane.
In Rothemund’s method, a length of single-stranded DNA folds back and forth to fill in a flat shape, be it a star, a square, or a smiley face. Then, shorter strands stick parallel and perpendicular to it, turning the single-stranded DNA into a double helix that links back to itself, stabilizing the shape. Finally, a computer tests the shape for structural stability. The finished product, to use the knitting metaphor, is a star, square, or smiley face-shaped blanket.
At the end of his Nature paper, Rothemund pondered the wide-open possibilities of this kind of DNA self-assembly. “I believe that scaffolded DNA origami can be adapted to create more complex or larger structures,” he wrote. “[It] could find use in fields as diverse as molecular biology and device physics.”

The World’s Smallest Doctor

Of the many possible applications of DNA origami, drug delivery is one of the most enticing. One of the major struggles in targeted pharmacology has been getting molecules through cell membranes, says Harvard’s William Shih, a process that bacteria and viruses have mastered, but humans have not. A DNA structure, equipped with the right tools, could help penetrate that barrier. Shih envisions a DNA origami cage with a drug inside, all encased in a lipid envelope that can fuse with a cell’s membrane. Using proteins attached to its surface, the structure would detect whether a cell is infected. When infection is identified, the lipid envelope would merge with the cell membrane, spitting the DNA cage into the cell. Traveling around the circulatory system, these cellular doctors would eventually biodegrade harmlessly.
This dream is still far from becoming a reality. But Shih’s lab has refined point after point of the DNA origami process, laying a foundation for the folding permutations future scientists will need to build functional structures out of DNA.
Shih and his colleagues published the first method for building 3-D DNA origami in May. Rothemund’s method created flat planes, but by folding a plane up accordion-style one can eventually create an object with volume. Shih’s lab produced nanoscale sculptures based on this idea. And in August they published the first method for building curved shapes in Science.
While many of his team’s advances are incremental, they are adding up to a versatile set of new tools. Shih has good taste in choosing what problems to solve, says Rothemund. And Shih says “it’s very exhilarating” to be building the field from scratch.

Unlocking Drug Delivery

As Shih builds the foundation for a revolution in drug delivery, Kjems and his colleagues at Aarhus University in Denmark are working on making a prototype. In May, they published a construction that could also be used to deliver pharmaceuticals: a DNA box that unlocks when it senses infection.
One of the handy characteristics of DNA origami is that its customizable shape makes it highly modular. Designers can assemble several flat planes into a box, keep other molecules inside, and fuse chemicals, dyes, fluorescent proteins, and other kinds of markers to the exterior. If DNA structures could encapsulate drug molecules, then release them when they sense specific markers on the outside of a cell, tremendous specificity in drug application could be achieved.
Using Rothemund’s method, Kjems and his team built a six-sided container, made of flat DNA squares stitched together with short strands. These boxes can open to up to potentially eight different “keys,” which can be anything from microRNAs to cellular markers. To let them see whether the boxes are ajar, they added fluorescent proteins to the locks so that the box glows green when open and red when closed.
The first application of these boxes would likely be as sensors, Kjems says. One could mix them into a sample taken from a patient and see if the sample glows green, indicating that the box has unlocked for a specific disease signature. Eventually, they could be used to deliver drugs in vivo.
But Kjems thinks they could form parts of what is essentially a biological computer. “The box is already a very simple computer. It’s a gate that has two states, like a transistor in a computer,” he says. The transistors could talk to each other, unlocking boxes that contain keys for boxes further down the chain. This could allow researchers to trigger cascades of biochemical reactions; they would essentially be programming a biological system.

Programming with DNA

DNA origami is many times smaller than the features etched on microchips. And just as proteins and other molecules can be fused to DNA origami in hundreds of places, gold nanoparticles and silicon nanowires can be attached as well. Rothemund has been working to construct miniature circuits based on just that principle.
The major problem with using DNA origami to build circuits is that they are made in solution and will pile up randomly on any flat surface. Instead of a finely textured, exquisitely organized platform, early attempts showed the would-be chip components accreted in ugly clumps. But by etching small triangular patches that stick to the DNA, Rothemund and his collaborators at IBM managed to get the miniscule structures to line up in neat rows. Next they will be working to get the protocol to work for non-equilateral structures.
Rothemund foresees a series of wafers and standardized DNA origami that could be combined in different spacings and orientations, finding uses in a variety of fields.
“Some people are experts in carbon nanotubes, some in silicon nanowires, some in metal nanoparticles, some in biological proteins,” he says. “We want them all to be able to use it.”

'ژنتیک' برچسب پست ها
تاشو راه ما را به انقلاب
Monday ، 2009 اکتبر 12

در اصل در مجله بذر در SeedMagazine.com منتشر شده است. لینک به مقاله اصلی : <http://seedmagazine.com/content/article/folding_our_way_to_a_revolution/>

در زاویه عریض با / توسط گرین وود ورونیک / 2009 اکتبر 12

حرکت پذیری glowed در 2006 مارس 16 ، پوشش طبیعت. "دی ان ای اوریگامی ،" خواندن تیتر. "نانو اشکال راه آسان است." در داخل ، نسبتا کوتاه ، تک نویسنده مقاله شرح روش برای طراحی اشکال ساخته شده از دی ان ای که در برابر فعالیت خود را دارند. نمونه لبخند بر لب و خط پوشش شوخ ممکن است فطری. اما تغییرات کاغذ آورده به تعدادی از زمینه های پرت و دور افتاده چیزی کمتر از عمیق عبارتند از : کوچک ، خود مونتاژ سازه ، با برنامه های کاربردی در همه چیز ، از زیست شناسی به طراحی تراشه ، در حال حاضر در دسترس ما قرار گرفت.
دی ان ای تصویر اوریگامی

عکس : مایک انتخاب کنید. الگوی اوریگامی توسط Thoki Yenn.


سه سال بعد ، به گمان این پژوهش دستیابی به موفقیت که به تازگی شروع به میوه ، به عنوان توسط تپش مقالات در تابستان امسال مشهود است. Caltech پل Rothemund ، نویسنده مقاله از طبیعت ، و همکاران خود را در آی بی ام به چاپ راه برای بستن اریگامی دی ان ای به مواد ریزتراشه. Shih ویلیام در دانشگاه هاروارد به رهبری یک تیم توسعه یافته است که اشکال سه بعدی و curving سازه ، در میان بسیاری از اصلاحات به روش. و Kjems Jørgen از دانشگاه آرهوس دانمارک منتشر شده روش برای ساخت جعبه های کوچک ، مجهز به قفل های متعدد و مولکول ها که تب و تاب بودن قرمز و سبز می باشد. معلوم شد ، همه ، از زیست شناسان سلولی به کارشناسان تحویل مواد مخدر به مواد دانشمندان به دنبال به حال برای این که درست چنین راه را برای ساخت.
ساختمان بلوک از زندگی

در زیست شناسی ، دی ان ای حامل اطلاعات است ، اما آن را نیز در بسیاری از مواد و مصالح ساختمانی ایده آل. رشته دی ان ای را دیکته آن را به شکل برابر است ، و ارزان و آسان برای ساخت رشته با رشته های سفارشی. و در حالی که قوانین دقیق از پروتئین یکی از اسرار حل نشده زیادی از زیست شناسی ، تاشو از دی ان ای های تک و دو رشته از نظر شیمیایی به خوبی درک شده است.

دی ان ای به حال در نتیجه مواد ساختاری جذاب برای nanoengineers برای چندین دهه بوده است ، از زمانی که در دانشگاه نیویورک ند Seemans میدان دی ان ای از فناوری نانو در 1970s تاسیس شد. با قطعات کوچک که خود را جمع آوری ، آن است که موتور مینیاتور و microchips می تواند در بشرها برای تقریبا هیچ هزینه تولید امیدوار بود. اما مانع عمده در تحقق خود مونتاژ ماشین آلات بود. در حالی که برای nanoengineers می تواند دی ان ای ساخت و تولید سفارشی پیش بینی آن را برابر ، هیچ راه خوبی برای آن برنامه را به هیچ چیز به جز اساسی ترین اشکال وجود داشت.

پل Rothemund به حال از کار Seemans در اوایل 1990s آموخته در حالی که تلاش برای ساختن دی ان ای کامپیوتر مجموعه ای از مولکول است که می تواند محاسبات را انجام دهد مانند ماشین حساب مکانیکی. اما او با این ایده از اشکال دی ان ای که می تواند خود جمع آوری مجذوب بزرگ شد. با استفاده از این "از پایین به بالا" مونتاژ ، انقلاب در تراشه طراحی و محاسبات سرعت می تواند به دست آورد. سه ماه از برنامه های وی را به یک فرایند است که او بر روی جلد طبیعت فرود آمد و باز کرده است که از نوآوری فناوری نانو floodgates.

اریگامی دی ان ای است که در واقع چیزی از اسم بی مسمی ؛ به عنوان ویلیام یادداشت Shih ، فرایند است و بیشتر شبیه دی ان ای بافندگی. فکر می کنم از رشته دی ان ای به عنوان یک خط راست است هیچ عرصه ای از خود را دارد. اما تاشو خط به عقب و جلو در خود ، شما می توانید یک هواپیما مسطح تولید می کنند.

در روش Rothemund است ، طول های تک دی ان ای رشته برابر به عقب و جلو به شکل مسطح را پر کنید ، می توانند به یک ستاره ، مربع ، و یا حرکت پذیری. سپس ، چوب کوتاه تر رشته های موازی و عمود بر آن ، عطف تک رشته دی ان ای را به یک مارپیچ دوگانه است که لینک برگشت به خود ، ثبات را شکل دهند. در نهایت ، یک کامپیوتر آزمون شکل برای ثبات ساختاری است. محصول به پایان رسید ، به استفاده از استعاره بافندگی ، ستاره ، مربع ، و یا حرکت پذیری شکل پتو است.

در پایان مقاله خود طبیعت ، Rothemund بمب امکانات گسترده باز از این نوع از دی ان ای خود مونتاژ. "من باور دارم که scaffolded اریگامی دی ان ای را می توان متناسب با ایجاد ساختارهای پیچیده تر یا بزرگتر ،" او نوشت. "[آن] می تواند استفاده در رشته های متنوعی از زیست شناسی مولکولی و فیزیک دستگاه پیدا کنید."
کوچکترین جهان دکتر

از برنامه های کاربردی ممکن است بسیاری از اریگامی دی ان ای ، تحویل مواد مخدر یکی از مهمترین و enticing است. یکی از عمده مبارزات در فارماکولوژی هدف اخذ شده است از طریق مولکول های غشای سلولی ، دانشگاه هاروارد می گوید ویلیام Shih ، یک فرایند است که باکتری ها و ویروس ها تسلط دارند ، اما انسان ها ندارد. ساختار دی ان ای ، مجهز به ابزار مناسب ، می تواند کمک کند که مانع نفوذ. Shih پیش بینی اریگامی دی ان ای قفس با مواد مخدر در داخل ، همه encased در پاکت چربی است که می تواند با فیوز غشاء سلول است. با استفاده از پروتئین های متصل به سطح آن ، ساختار را تشخیص اینکه آیا یک سلول آلوده است. هنگامی که عفونت ممکن است از شناسایی ، پاکت چربی را با غشای سلولی ، تف قفس به دی ان ای سلول ادغام خواهند شد. سفر به دور سیستم گردش خون ، این تلفن همراه پزشکان در نهایت بدون ضرر biodegrade.

این رویا هنوز هم دور از تبدیل شدن به یک واقعیت است. اما آزمایشگاه Shih کرده است پس از نقطه نقطه از روند اریگامی دی ان ای تصفیه شده ، تخمگذار شالوده ای برای جایگشت های تاشو دانشمندان آینده نیاز برای ساخت سازه های تابعی از دی ان ای.

Shih و همکارانش منتشر شده روش اول برای ساخت اریگامی دی ان ای 3 بعدی در ماه مه. روش Rothemund خلق هواپیماهای تخت ، تاشو ، اما توسط یک هواپیما به یک آکوردئون سبک در نهایت می تواند ایجاد یک شی با حجم. آزمایشگاه Shih در مقیاس نانو تولید مجسمه بر اساس این ایده. و در ماه اوت آنها روش اول برای ساخت اشکال منحنی در علوم منتشر شده است.

در حالی که بسیاری از پیشرفت های تیم خود را افزایشی هستند ، آنها در حال اضافه کردن به مجموعه ای متنوع از ابزارهای جدید است. Shih است طعم خوب در انتخاب چه مسائلی برای حل کردن ، می گوید Rothemund. Shih و می گوید : "بسیار هیجان انگیز" را به ساختمان آن زمینه از ابتدا.
تحویل مواد مخدر آنلاک

به عنوان Shih ایجاد شالوده ای برای انقلاب در تحویل مواد مخدر ، Kjems و همکارانش در دانشگاه آرهوس در دانمارک در حال کار بر روی ساخت یک نمونه اولیه. در ماه مه ، آنها را منتشر ساخت که می تواند مورد استفاده برای انتقال مواد دارویی : جعبه دی ان ای که زمانی که آن را آنلاک حواس عفونت.

یکی از ویژگی های دستی از اریگامی دی ان ای این است که شکل قابل تنظیم آن امکان بسیار واحدی است. طراحان هواپیما می تواند چندین تخت را به یک جعبه جمع آوری ، نگه داشتن مولکول دیگر در داخل ، فیوز و مواد شیمیایی ، رنگ مو ، پروتئین فلورسنت ، و سایر انواع نشانگرها به بیرونی. اگر ساختار دی ان ای می تواند مولکول های مواد مخدر در محفظهای قرار دادن ، و سپس آنها را آزاد کند هنگامی که نشانگر حس خاص در خارج از سلول ، ویژگی فوق العاده ای در استفاده مواد مخدر می تواند به دست آورد.

با استفاده از روش Rothemund است ، Kjems و تیم خود را ساخته شده است ظرف شش طرفه ، ساخته شده از دی ان ای مربع صاف همراه با رشته های کوتاه دوخته شده. این جعبه می توانید برای باز کردن تا به طور بالقوه هشت متفاوت "کلید" ، که می تواند هر چیزی از microRNAs به نشانگرهای سلولی می باشد. به آنها اجازه بدهید که ببینید که آیا جعبه نیمه بسته نگهداشته شده ، آنها افزودند : پروتئین فلورسنت به طوری که قفل جعبه سبز می درخشد که باز و قرمز زمانیکه بسته است.

نرم افزار برای اولین بار از این جعبه به احتمال زیاد به عنوان حسگر باشد ، Kjems می گوید. یک نفر می تواند آنها را در نمونه های گرفته شده از بیمار مخلوط کنید و ببینید اگر نمونه سبز می درخشد ، نشان می دهد که جعبه کرده باز کردن امضا برای بیماری های خاص. در نهایت ، آنها می توانند مورد استفاده قرار گیرد به انتقال دارو در داخل بدن.

اما Kjems فکر می کند که آنها می توانند بخش هایی از آنچه که در اصل یک کامپیوتر بیولوژیکی تشکیل می دهد. "جعبه در حال حاضر یک کامپیوتر بسیار ساده است. این یک دروازه است که دو کشور ، مانند یک ترانزیستور در یک کامپیوتر ، "او می گوید. ترانزیستور می تواند به یکدیگر صحبت می کنید ، بازکردن جعبه که حاوی کلید برای جعبه های بیشتر پایین زنجیره ای. و این ممکن است اجازه می دهد محققان به ماشه آبشار از واکنش های بیوشیمیایی ، آنها اساسا می تواند برنامه نویسی سیستم زمین.
برنامه نویسی با دی ان ای

اریگامی دی ان ای چند بار کوچکتر از ویژگی های اچ در microchips. و به همان اندازه پروتئین ها و مولکول های دیگر را می توان در صدها مکان ها ، نانوذرات طلا و نانو سیم سیلیکن به اریگامی دی ان ای می تواند ذوب شده متصل می شود نیز هست. Rothemund کار کرده است را برای ساخت مدارهای کوچک بر اساس درست است که اصل.

مشکل بزرگ در رابطه با استفاده از اریگامی دی ان ای برای ساخت مدارهای این است که آنها در محلول ساخته خواهد شد و تا شمع به طور تصادفی بر روی هر سطح صاف. به جای آن از پلت فرم ریز بافت ، کاملأ پیچیده سازمان یافته ، تلاش های اولیه نشان داد که می شود ، اجزای تراشه دارای زائده گوشتی در توده زشت است. اما اچ تکه های کوچک مثلثی که چوب به دی ان ای ، Rothemund و همدستان خود را در آی بی ام موفق به دریافت سازه miniscule به خط در ردیف شسته و رفته. بعدی خواهند شد کار می توانید از این پروتکل به کار برای سازه های غیر متساوی الاضلاع.

Rothemund پیش بینی یک سری از wafers و اریگامی دی ان ای استاندارد شده است که می تواند در فاصله های مختلف و جهت یابی در ترکیب ، و پیدا کردن استفاده می کند در زمینه های گوناگون.

"برخی از افراد متخصص در نانولوله های کربنی ، برخی در نانوسیم سیلیکونی ، در برخی از نانوذرات فلزی ، برخی از پروتئین ها در زمین ،" او می گوید. "ما می خواهیم همه آنها را قادر به استفاده از آن را."


UCSD Develops High Resolution Camera with Folded Origami Lens

February 5, 2007 – Engineers at the University of California San Diego announced last week that they have developed an annular folded optic imager, or an "origami lens," according to a Feb. 1 UCSD press release. The researchers developed a prototype for the high resolution camera, which holds a folded telephoto lens to maintain a small body size. With this new technology, the camera could have defense applications or even be applied to camera phones, said senior author of the abstract Joseph Ford in an interview with DigitalCameraInfo.com.

"This will allow telephoto cameras to come in smaller packages," said UCSD Associate Professor Joseph Ford of the Jacobs School of Engineering.

UCSD engineers Ford and first author Eric Tremblay and optical systems company Distant Focus Corporation Ron Stack and Rick Morrison have been working on the annular folded optic imager prototype for three years now. It is based on telescope technology dating as far back as 1672, according the release.

This "exotic technology," as Ford called it, allows users to capture high resolution images with a compact camera using a different method than traditional cameras. The UCSD engineers replaced the traditional lens with reflective elements folded on top of one another to reduce the thickness of the optical system.
Using a method called "diamond turning," UCSD engineers cut a series of reflective surfaces onto 5mm of a disk of calcium fluoride with the tip of a diamond. Light travels through a round aperture, bouncing between two 60mm reflective surfaces in a "Z" manner, explained Ford, eventually hitting the CMOS sensor. Unlike standard cameras in which light bounces only twice, the annular folded optic imager allows light to bounce 8 times.

The engineers tested the resolution results against an SLR camera and a Canon SD40 point-and-shoot. The folded imager performed close to the SLR in terms of resolution and outperformed the point-and-shoot model, according to Ford. With this technology, researchers can increase focal length without adding more distance between the lens and the sensor, keeping the camera compact.
Funded by the U.S. Department of Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), the annular folded optic imager, or origami lens, could have potential defense applications, although Ford could not give details.

On a consumer level, the technology could be applied to the everyday cell phone. Comparing the size of the camera to an iPod Nano, the annular folded optic imager could maintain the size of mobile phone while supplying a high resolution imager.

"We’ve done the research. We have a design; we’ve tested it. It works," said Ford. "The concern is with manufacturing," he said. With hopes and time, consumers may someday be able find the technology outside the lab and into their pockets.
Hello

Origami benefit applications

1 - Create an emotional connection
One of the investigations carried out about ten families were considered. Information to family and making Origami primary education was given a simple form, the behavior and words used Drgftgvy between family members before and after the training, relationship between family members was Trshdh creative and friendly. Several groups to work with the student and then was also a single. Social relationships and creating a more friendly form of interest created by its creator, was also well visible.
2 - all human beings to solve problems, or are interested in mystery, especially from human beings, science, design, engineering, graphics, mathematics, physics, etc., who love to solve scientific problems and mental are. World of Origami excelled in this regard and most exciting science and art is the human hand has. Regardless of its efficacy and work For many science, exercise great creativity and penchant for creating a positive and constructive in all people from children to adult. Origami than they are a science or an art, a need for the human will is be creative and dynamic. We are not what we want and what Origami is an important component of the present world and especially our future will be. Up to now different Bdlayl lack of creativity and culture of appropriate building and work was, in the media, including radio and television, newspapers, etc., informing and making appropriate bed is not performed in this field. For example, suppliers for TV programs produced low content of programs is easier, to build effective programs and the result of pure research, study projects and the use of experts. Newspapers and we also prefer them easier to pay the daily incidents to the development of science and culture that's caused them to grow and society is dynamic. With this vision, both in the media to attract new ideas and plans for work and came, not so practical initiative. According to all the people with good understanding of iodine with the world of advanced communications facilities, can help society to progress and low working media should fill. Instead fix this and get it and that the constant Bprsym others have for us what is good and sometimes we Byndyshym for this country and our people have given and do what we do.
3 - Growth clarity works better. 4 - Increasing the skills of 5 - Coordination of thought and action.
6 - Create an interest in construction and shape Origami models and prefer it to do some computer games and see some TV programs, and ... A lot to see and to be registered. This works with the facilities was very little, more and better scientific research, this connection is more need for facilities which currently do not have the facilities for the.
7 - being cheap
Fields with the extensive forms of Origami and be inexpensive and even free tools to be (and even that paper can be newspaper and magazines and used as waste paper.) Can, this shapes their classification different ages and in different courses used. These courses can live animals, geometry, biology, dinosaurs and the world are .... Obviously Origami combining work with other arts and educational and laboratory equipment, training process more diverse, more happy and effective will.
8 - Origami important advantage of being much enthusiasm and interest in nature and the creatures are. Tavqty our own rabbit for a Nsakhth we can understand the importance of his life and not go yard, but when the construction of the labor of many Kshydym create the paper new range and we enjoy very foundation of an animal can go real greatness, and what is legal. In this case not only never satisfied to persecution, but they will not love them more than before we Vrzyd. That for people to nature, animals and human beings must love Bvrznd first place one should start practicing lovemaking important, the most inexpensive way to build Vsadh form or by paper and is Origami. Planners should Karmhm educational learning programs in such a way that the end of educational process Hrbrnamh Tghbyr Drjht create desirable behavior more creativity, love and life expectancy, performance and useful in the field ... and the lesson is presented. One of the most effective roads, programs that indirectly cause such changes is useful Frgyran. Origami education along with the history and philosophy of peace and friendship can be one of the most efficient methods for achieving the objectives noted. Conclusions must Mtlvbtr for a course as a pre-school to university to end a good species to be included in content courses.
9 - will be different from non-governmental associations Origami lovers was formed with government support, this art be more general. This community can one best place to spend leisure time all segments of society from children to adults is. Origami only art and science of human is not required, therefore, needs to be community and other arts and sciences, was also.
10 - Origami can be easily replaced many toys that be some role in the growth of creativity and efficiency are not people. When the experimental subjects as the Origami will be taught by different people can clearly see that people were working with the Origami many prefer other games.
11 - many people often live in their own world of imagination, not their real world. Working with Origami Vmvjvdat can be made with the impression of the world super slowly and provide. Humans such tranquility stresses to deal with some real world need.
12 - self-focus, other applications of meditation Vzn Origami is useful and important this case is possible to provide positive Tlqynhay is achieved and an opportunity to thrive and creativity within their own capabilities should reveal.
13 - help build the artistic and industrial patterns due to easy formation and ability to act on ideas coming from benefit is Origami.
14 - Origami Peace on expanding Vdvsty be found prevalent among all nations. Usually those in the field of human beings, peace will conserves Origami activities are also highly Origami strengthen this feeling.
Varm hope that future success is the result of the completely identical points Presented Origami and help the good people around the world to be able Mfyddygry Projects also provided and we can run.
15 - - to quote Taktvshy Nvjyma Kyoto University and Professor Origami «Origami theory that we use for everything because we is everywhere.» While his people imagined that the jackknife Mblhay and are sitting in their house when earthquake Find them instead of fall, just as some are. Nvjyma using the principles of Origami, working on projects that use energy in the satellites will be the optimum.
16 - Chyrv Hagyvara Japanese scientist, now find a way to show that part Tashvndh in car crash energy to be made instead to destroy the parts to be absorbed.
17 - Robert Lang for automotive air-bag design has easily ها accident when passengers open them and protects from damage.
18 - the largest structure known as Hubble Space telescope is called the world's eye glass is also mentioned on Origami is designed. Telescope area of a land area more than football is. Telescope based software «Terry Mykr» Origami and called the professor, former NASA researcher, Sir Robert Lang has designed it in cooperation with scientists Labratva Rlarns Livermore in California was built. The Telescopic design for portable use like a telescope that would be open flowers.
19 - Seattle Public Library building on Origami is made. This building designer Rem Koolhaas and German are Jvsha Ramos. Origami is one of applications made beautiful constructions are earthquake resistant.
20 - Origami in making maps, ها tents, food containers and dome stadium has been a remarkable help.
21 - World Origami math, engineering and other sciences and arts Mdtry work has suffered change.
New Results
Origami has many benefits, including the coordination between eye and hand, works in the intellectual skills needed to perform that particular sequence is, skills in precision, patience and patience increases, increase in special physical skills, increase logical and mathematical Conclusions and Find. ..
When you are busy making models such as Origami Mjbvryd with both hands to work, all activity in your brain is. According to Dr. Catherine Shmakvf last research on the brain and Yuri Shmakvf have done, when both hands are busy doing something, the brain stimulator Pals·hay receives more. Consequently Krtks·hay brain increased more creativity and control days, the Origami who work, we will.
Mohsen Mousavi Zadeh


mohsenmoossavi at yahoo.com

Origami in this blog (art and paper) is


UCSD توسعه با وضوح بالا با دوربین پوشیده اوریگامی لنزتوسط کارن M. چونگ 2007 فوریه 5 -- مهندسان در دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو اعلام کرد هفته گذشته که آنها را توسعه داده اند حلقوی چین دار imager نوری ، و یا "لنز اریگامی ،" با توجه به فوریه 1 UCSD آزادی مطبوعات. محققان یک نمونه اولیه برای دوربین های با وضوح بالا ، که دارای یک لنز تله خورده به حفظ اندازه بدن کوچک توسعه یافته. با استفاده از این فن آوری جدید ، دوربین می تواند برنامه های کاربردی دفاع و یا حتی به تلفن های دوربین به کار روند ، گفت : مولف ارشد مقاله جوزف فورد در مصاحبه ای با DigitalCameraInfo.com.

"این اجازه خواهد داد که دوربین های تله فوتو به در بسته های کوچکتر می آیند ، گفت :" UCSD دانشیار جوزف فورد از جیکوبز دانشکده مهندسی.

مهندسان UCSD فورد و اولین نویسنده اریک ترمبلی و شرکت سیستم های نوری دور تمرکز شرکت رون پشته و ریک موریسون کار کرده اند در حلقوی چین دار نمونه imager نوری به مدت سه سال در حال حاضر. این است که در فن آوری تلسکوپ دوستیابی به عنوان دور برگشت به عنوان 1672 بر اساس ، با توجه انتشار.

این "فن آوری های عجیب و غریب ،" را به عنوان فورد آن را به نام ، کاربران اجازه می دهد برای گرفتن تصاویر با وضوح بالا با یک دوربین جمع و جور با استفاده از روش های مختلف نسبت به دوربین های سنتی است. مهندسان UCSD جایگزین لنز سنتی با عناصر بازتابنده خورده در بالای یکدیگر برای کاهش ضخامت از سیستم های نوری.

با استفاده از یک روش به نام "الماس تراشکاری ،" مهندسان UCSD یک سری از سطوح منعکس کننده را بر روی یک دیسک از 5mm از فلوراید کلسیم با نوک الماس برش خورده اند. نور سفر از طریق دیافراگم دور ، قوی بین دو 60mm سطوح منعکس کننده در "الف" شیوه ای ، توضیح داد : فورد ، در نهایت ضربه سیماس سنسور. برخلاف دوربین های استاندارد که در آن نور فقط دو بار پرش ، حلقوی چین دار imager نوری اجازه می دهد نور به گزاف گویی 8 بار.

مهندسین نتایج : از قطعنامه علیه و دوربین SLR کانن SD40 نقطه است و ساقه را آزمایش کردند. imager خورده نزدیک به SLR از لحاظ قطعنامه انجام شده و عملکرد بهتری نسبت نقطه است و ساقه مدل ، با توجه به فورد. با استفاده از این فن آوری ، محققان می توانند با فاصله کانونی بدون افزودن فاصله بیشتر بین لنز و سنسور افزایش ، جمع و جور نگه داشتن دوربین است.

بودجه توسط وزارت دفاع آمریکا پروژه آژانس تحقیقات پیشرفته (DARPA) ، حلقوی چین دار imager نوری ، اریگامی یا لنز ، می تواند برنامه های کاربردی دفاع بالقوه ، هر چند که فورد می تواند جزئیات نمی دهد.

در سطح مصرف کننده ، این فن آوری می تواند برای تلفن همراه هر روز استفاده شود. مقایسه اندازه از دوربین به آی پاد نانو ، حلقوی چین دار imager نوری می تواند اندازه از تلفن همراه در حالی که تهیه imager با وضوح بالا حفظ کند.

"ما انجام داده ام پژوهش در حال حاضر طراحی... ما آن را آزمایش کار می کند ، گفت :" فورد. "نگرانی با ساخت ،" او گفت. با امید و زمان ، مصرف کنندگان ممکن است روزی قادر پیدا تکنولوژی خارج از آزمایشگاه و به جیب خود می باشد. 

Robert J. Lang
Robert J. Lang

From Flapping Birds to Space Telescopes: The Modern Science of Origami

The last decade of this past century has been witness to a revolution in the development and application of mathematical techniques to origami, the centuries-old Japanese art of paper-folding. The techniques used in mathematical origami design range from the abstruse to the highly approachable. In this talk, I will describe how geometric concepts led to the solution of a broad class of origami folding problems – specifically, the problem of efficiently folding a shape with an arbitrary number and arrangement of flaps, and along the way, enabled origami designs of mind-blowing complexity and realism, some of which you’ll see, too. As often happens in mathematics, theory originally developed for its own sake has led to some surprising practical applications. The algorithms and theorems of origami design have shed light on long-standing mathematical questions and have solved practical engineering problems. I will discuss examples of how origami has enabled safer airbags, Brobdingnagian space telescopes, and more

.

About Robert Lang

Robert J. Lang is recognized as one of the foremost origami artists in the world as well as a pioneer in computational origami and the development of formal design algorithms for folding. With a Ph.D. in Applied Physics from Caltech, he has, during the course of work at NASA/Jet Propulsion Laboratory, Spectra Diode Laboratories, and JDS Uniphase, authored or co-authored over 80 papers and 45 patents in lasers and optoelectronics as well as 8 books and a CD-ROM on origami. He is a full-time artist and consultant on origami and its applications to engineering problems but moonlights as the Editor-in-Chief of the IEEE Journal of Quantum Electronics.

Time and Location

Saturday, October 17th at 2:45 PM in 1404 Siebel CenteCardborigami Unfolds Into a Portable Housing Shelter

Cardborigami Unfolds Into a Portable Housing Shelter


Cardborigami آشکار به یک پناهگاه مسکن قابل حمل


تینا هوسپیان، فارغ التحصیل 2009 از دانشکده معماری کالیفرنیای جنوبی، اقدام به طراحی و توسعه
foldable، قابل حمل، سرپناه های اضطراری مسکن بر اساس اصول اریگامی. پناهگاه او Cardborigami از مقوا بازیافتی ساخته شده و گسترش می یابد ، به اندازه کافی به پناهگاه بزرگ برای دو نفر تا وارد پناهگاه مقوا اریگامی خواب پس از آن میتوانید برابر پایین به اندازه کافی کوچک برای حمل و یا حتی بر روی قفسه های دوچرخه اتوبوس برای حمل و نقل راه دور قرار گرفته است.

کاغذوتا اوریگامی origami
.اين وبلاگ در مورد اوريگامي يا (هنر كاغذ و تا) است.


برای دیدن ادامه مطلب روی قسمت دوم کلیک بفرمایید